Adatvédelmi nyilatkozat

A HCA CE Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban HCA) az általa a hca-iskola.hu és h6.hu címeken, valamint azok aldomain-jein elérhető szolgáltatásokra (pl. hírlevél, érdeklődés, vásárlás) való jelentkezés során, adatokat kér be a szolgáltatást igénybe vevőktől.

A HCA a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló adatainak kezeléséhez regisztrációjával adja meg hozzájárulását. Az adatkezelés során, a megadott személyes adatokat a választott szolgáltatás teljesítése mellett, a HCA kizárólagosan piackutatási, ajánlattevői tevékenységéhez használja fel.

A regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk át.

A HCA minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges, rajta kívülálló, az elvárható gondossággal elháríthatatlan esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A regisztráció és webshop-os vásárlás során megadott adatok kezelését a HCA végzi.

A webshop-os vásárlás adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 01839-001.